Haagse handschriften: paleografische teksten uit de periode 1575-1579

Geschiedenis van Den Haag en omgeving (1200-1700)

Stichtingen en Verenigingen

« terug

Geschiedkundige Vereniging Die Haghe - Vrienden van het Haags Historisch Museum
www.haagsegeschiedenis.nl

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen
www.hgvs.net

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY) + Stichting Historisch Ypenburg (SHY)
www.historischypenburg.nl

Historische Vereniging Voorburg (HVV)
http://historischeverenigingvoorburg.nl/

Nederlands Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Delfland
www.ngv.nl/wwwDFL

Stichting Carillon Den Haag
www.stichtingcarillondenhaag.nl

Stichting Oud Loosduinen
https://www.loosduinsmuseum.nl/museum-info/submenu-4/

Vrienden van Den Haag
www.vriendenvandenhaag.nl

Vrienden van de Hofvijver
http://hofvijver.weebly.com/
www.hofvijver.net