Haagse handschriften: paleografische teksten uit de periode 1575-1579

Info over het Oud Rechterlijk Archief Den Haag

De Quaetclap: transcriptie en register

« terug

Den Haag
Haags Gemeentearchief
351   Rechtspraak Den Haag   1538-1811   (ORA   Oud Rechterlijk Archief)
Inv 1   Quaetclap 1575 nov 29-1579 dec 11

Transcripties Quaetclap.pdf


0r

1575, ’76, ’77, ’78, ’79
gehouden bij tijden
M. Benninck


1r

Den naestleden dach
novembris anno 1575

Presenten
Vries
Elburch Screvelssen ende Meerkercke

In der saecke van de kenninghe*1 hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Marijken Baerntsdochter cum sociis als
erffgenaem van Cornelis Cornelisz. Jonge-
broer, eysschers ter eenre up ende jegens
den besetten aftergelaeten boul van Cornelis
Cornelisz. voorn. zaliger gedachtenisse, rustende onder Trijt
Jansdochter, woenende an de westzijde
van de Spoye, die verantwoort werden bij*2

*1 rechtsterm: o.a. getuigenverhoor, bewijslevering, de desbetreffende zaak, verklaring van schepenen mbt onderzoek, oordeel, vonnis, kennisneming
*2 De tekst breekt hier af zonder vervolg. Zie voor de nieuwe versie f. 2v..