Geschiedenis van het Nederlands

« menu

2003 Willemyns, Daniëls
R. Willemyns, W. Daniëls (red.),
Het verhaal van het Vlaams: de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden,
Antwerpen, Standaard + Utrecht, Het Spectrum, 2003 (399 pp., 24 cm, ISBN 90.71206.43.2)

1993 (1995) De Vries, Willemyns, Burger
J.W. de Vries, R. Willemyns, P. Burger, Het verhaal van een taal: negen eeuwen Nederlands,
Amsterdam, Prometheus, 1993 (1ste druk, 315 pp., 25 cm, ISBN 90.5333.186.7), 1995 (5de druk, 315 pp., 25 cm, ISBN 90.5333.423.8)

1931 (1936, 1943, 1946, 1952, 1970, 1975) De Vooys
C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal, in hoofdtrekken geschetst,
Groningen + Den Haag + Batavia, J.B. Wolters’ Uitgevers-maatschappij N.V., 1931 (231 pp., 22 cm), 1936 (2de herziene en vermeerderde druk, 222 pp., 22 cm), Antwerpen, De Sikkel + Groningen, Wolters, 1943 (3de herziene en vermeerde druk, 199 pp., 22 cm), Antwerpen, De Sikkel, 1946 (4de herziene en vermeerderde druk, 200 pp., 21 cm)
Omgewerkt tot: Geschiedenis van de Nederlandse taal, Antwerpen, De Sikkel, 1952 (5de herziene uitgave, 269 + 32 pp., 24 cm), Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970 (269 + 16 pp., 24 cm), Groningen, Tjeenk Willink, 1975 (6de druk, 269 pp., 24 cm, ISBN 90.01.91765.8)
Raadpleegbaar via internet:
1931: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000031277
1970: www.dbnl.org/tekst/vooy001gesc01_01

1890 (1902, 1912, 1923) Verdam
J. Verdam, De geschiedenis der Nederlandsche taal, in hoofdtrekken geschetst,
Leeuwarden, Suringar, 1890 (XVI + 224 pp., 21 cm)
Omgewerkt tot: Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal, Dordrecht, J.P. Revers, 1902 (2de, geheel omgewerkte uitgave, XVI + 306 pp., 20 cm), 1912 (3de druk, XXIII + 315 pp., 21 cm), Zutphen, Thieme, 1923 (4de druk, herzien door F.A. Stoett, XII + 324 + XL, 22 cm)
Raadpleegbaar via internet:
1890: www.dbnl.org/tekst/verd003gesc01_01
1923: www.dbnl.org/tekst/verd003uitd01_01