Plaatsnamen (toponiemen) in de Nederlanden

« menu

Boeken

2010 Debrabander
F. Debrabandere,
De Vlaamse gemeentenamen: verklarend woordenboek (Werken van de Vlaamse Afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, nr. 28),
Leuven, Davidsfonds Uitgeverij, 2010 (331 pp., 25 cm, ISSN 1782.1665 + ISBN 978.90.5826.751.1)

2008 Van Loon
J. van Loon,
Maurits Gysselings toponymisch woordenboek: receptie, aanvullingen en correcties (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse Afdeling, 26),
Tongeren, Michiels, 2008 (119 pp., 23 cm, ISSN 1782.1665)

2007 Kaldenhoven
H. Kaldenhoven,
Wat betekent deze plaatsnaam?: Lijst van Limburgse Toponiemen,
Heerlen, Van Dorp, 2007 (181 pp., 23 cm, ISBN 978.90.79226.01.6)

2007 Gildemacher
K.F. Gildemacher,
Friese plaatsnamen: Alle steden, dorpen en gehuchten (Fryske Akademy, nr. 1013),
Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 2007 (288 pp., 25 cm, ISBN 978.90.330.0643.2, met foto’s van Gerrit B. Gildemacher)

1998 Van den Hoven
F. van den Hoven,
De Topografische Gids van Nederland: Inventarisatie van alle 15.000 huidige en voormalige Nederlandse gemeenten, steden, wijken, dorpen en vooral buurtschappen: Lees- en kijkboek met een schat aan achtergrondinformatie over de Nederlandse cultuurhistorie, infrastructuur, natuur, milieu en bezienswaardigheden,
Amersfoort, Uitgeverij Filatop, 1998 (eerste druk, 800 pp., 25 cm, ISBN 90.803027.3.2) [Deze publicatie wordt op internet voortgezet als: Plaatsengids www.plaatsengids.nl.]

1989 (1995, 2006) Van Berkel, Samplonius
J.W. van Berkel, K. Samplonius,
Het plaatsnamenboek: de herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen,
Houten, Van Holkema en Warendorf, 1989 (eerste druk, 215 pp, 22 cm, ISBN 90.269.4321.0)
Nederlandse plaatsnamen: de herkomst en betekenis van onze plaatsnamen (Prisma-boeken, 2870),
Utrecht, Het Spectrum, 1995 (tweede druk, XIV + 279 pp., 20 cm, ISBN 90.274.4059 X)
Nederlandse plaatsnamen: herkomst en historie,
Utrecht, Het Spectrum + Prisma, 2006 (derde herziene druk, 532 pp., 23 cm, ISBN 90.274.2097.1 + ISBN 978.90.274.2097.8)

1988 Jensen
C.R. Jensen, Parish Register Latin: An Introduction,
Salt Lake City (Utah), Vita Nova Books, 1988 (XXII + 427 pp.), pp.142 (Latinized Place Names), 417 (Selected bibliography: B. Dictionaries, Glossaries, and Lexica)
Raadpleegbaar via internet: https://archive.org/details/parishregisterla00crus

1988 Künzel, Blok, Verhoeff
R.E. Künzel, D.P. Blok, J.M. Verhoeff,
Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 (Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut, deel 8),
Amsterdam, P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 1988 (490 pp., 25 cm, ISBN 90.70389.14.2)

1960 Gysseling
M. Gysseling,
Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, 6, 1-2),
[Brussel] : Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960, 2 delen (1407 pp., 28 cm, met indices door Floribertus Rommel)
Raadpleegbaar via internet:
http://bouwstoffen.kantl.be/tw/

1948 Muller
J.W. Muller, “Stichtsche plaatsnamen naar oorsprong en betekenis onderzocht”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 12 (1948) pp.54-91

1938 Habenmehl
I. Habenmehl, Register op d[ee]l I-X Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, Leiden, E.J. Brill, 1938 (VIII + 40 pp.)

1936 De Vries
W. de Vries, “Groninger topographica [A-F]”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 10 (1936) pp.97-163

1901 Joosting
J.G.C. Joosting, “Drentsche plaatsnamen” =“Geschiedkundig onderzoek der aardrijkskundige namen in Drente”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 5 (1901) pp.III-VIII-1-165

1899 Buitenrust Hettema
F. Buitenrust Hettema, “Friese plaatsnamen, Tegelijk een bijdrage tot de Oude Aardrijkskunde van de provincie Friesland”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 4 (1899) pp.III-VI-1-300

1893 Anspach
J. Anspach, “Geldersche plaatsnamen” =“Geschiedkundig onderzoek der aardrijkskundige namen in Gelderland” =”Plaatsnamen in Gelderland”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 3 (1893) pp.3-300 + pp.300-308 (J. Winkler, “Addenda en corrigenda”) + pp.308-311 (J.H. Gallée, “Addenda uit de Werdener tiendrollen, Monumenta Germaniae etc.”)

1892 Hoevenaars
F.W. Hoevenaars, “Uit het archief der abdij van Bern[: Noordbrabantsche en Geldersche plaatsnamen]”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 2 (1892) pp.96-150

1884 Van Doorninck
[J. van Doorninck], “Overijsselsche plaatsnamen”,
Nomina geographica Neerlandica: geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 1 ([1884]) pp.73-142 + pp.143-154 (A. Beets, “Aanvullingslijst Overijsselsche Plaatsnamen”)

1839-1851 Van der Aa
A.J. van der Aa,
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,
Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1 (1839)-13 (1851), 13 delen in 14 banden (23 cm)
Raadpleegbaar via internet:
1 (1839): A (XXXII + 420 pp.)
https://archive.org/details/aardrijkskundigw01aaabuoft
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161040
2 (1840): B (VIII + 865 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161033
3 (1841): C-D (VI + 608 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161037
4 (1843): E-G (IV + 1036 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161034
5 (1844): H (994 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161042
6 (1845): I-K (714 pp.)
https://archive.org/details/bub_gb_VJ46AAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161045
7 (1846): L-M (1150 pp.)
https://books.google.nl/books?id=bLBUAAAAcAAJ
8 (1846): N-O (796 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161043
9 (1847): P-R (800 pp.)
https://books.google.nl/books?id=7K1UAAAAcAAJ
10 (1847): S (858 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161041
11 (1848): T-V (963 pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161032
12 (1849): W-IJ (677 pp.)
https://books.google.nl/books?id=zK9UAAAAcAAJ
13a (1851): Z en aanhangsel ([4] + pp.1-493)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161039
13b (1851): Z en aanhangsel ([4] pp. + pp.497-1278 + [2] pp.)
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161036


Websites

Lijst van Belgische plaatsnamen in het Duits (Wikipedia: de vrije encyclopedie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_plaatsnamen_in_het_Duits

Lijst van exoniemen (Wikipedia: de vrije encyclopedie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_exoniemen

Lijst van exoniemen met hun endoniemen (Wikipedia: de vrije encyclopedie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_exoniemen_met_hun_endoniemen

Lijst van Franse plaatsnamen in de Franse Nederlanden (Wikipedia: de vrije encyclopedie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Franse_plaatsnamen_in_de_Franse_Nederlanden

Lijst van vroegere plaatsnamen in België (Wikipedia: de vrije encyclopedie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vroegere_plaatsnamen_in_Belgi%C3%AB

Lijst van vroegere plaatsnamen in Nederland (Wikipedia: de vrije encyclopedie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vroegere_plaatsnamen_in_Nederland

Plaatsengids
www.plaatsengids.nl

ViaMichelin Cartes & Itinéraires
www.viamichelin.nl/web/Kaarten-Plattegronden

Wat Was Waar?
http://watwaswaar.nl