Cursus paleografie voor beginners (12 lessen)

« menu

   Bij de cursus paleografie voor beginners ligt het hoofdaccent op het leren lezen van Nederlandstalige archiefstukken die in de 17de eeuw zijn geschreven in de gotische cursief.  Aan bod komen afkortingen die toen vaak in de Nederlanden werden gebruikt.

   In totaal worden circa 35 teksten doorgenomen, waaronder enkele teksten die in de 18de eeuw zijn geschreven in de humanistische cursief.  Ook wordt er geoefend met het lezen van een gotische drukletter en de drukletter Civilité.  Met een tekst uit het einde van de 16de eeuw wordt de laatste les afgesloten.

   De lessen worden gegeven op zaterdagmiddagen van 21 oktober 2023 tot en met 16 maart 2024, van 13:00 tot 15:00 uur in Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353, 2562 HL DEN HAAG.  De cursus kost € 115, - inclusief lesmateriaal.  De docente is jaren werkzaam geweest bij de grootste archiefdienst van Nederland.  Inmiddels is zij met pensioen.

   Voor het huiswerk krijgt u doorgaans 2 weken de tijd.  De lessen worden gegeven op de volgende zaterdagen:  2023 okt 21, nov 4 + 18, dec 2 + 16, 2024 jan 20, feb 3 + 17, mrt 2 + 16.  Een eventueel behaald certificaat paleografie voor beginners zal overhandigd worden tijdens een ceremonie op zaterdag 30 maart 2024.

  De cursus gaat van start als er minstens 10 aanmeldingen zijn.

  Start u met de cursus paleografie voor beginners, dan ontvangt u in kopie het volgende boekje:
W. Bogtman, Het Nederlandsche handschrift in 1600, Haarlem, 1933 (eerste druk), 1973 (tweede druk, 50 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:034098000

   Tijdens de cursus kan ook het volgende boekje van pas komen:
F.L. Kersteman, Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk, Dordrecht, 1785 (Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2005, VIII + 114 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
www.hogenda.nl/juridisch-compendium
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9500:mpeg21:0535

   Het kan geen kwaad om tijdens de cursus wat oefeningen te doen op internet, of om eens een lesboek paleografie door te bladeren.  Dat kan ook nuttig zijn na de cursus als u wilt voorkomen dat de opgedane leesvaardigheid gaat wegebben.
> Cursussen Nederlandse paleografie op internet
> Lesboeken Nederlandse paleografie

   Na de cursus voor beginners kunt u zich inschrijven voor een cursus voor gevorderden van eveneens 12 lessen.