Boeken (1740-...)

« menu

2016 Van der Mast, Van Lit, Nigten
M. van der Mast, R. van Lit, C.M. Nigten, Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht, Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers, [2016] (184 pp., 31 cm, ISBN 978.90.6109.492.0)
Engelse editie: A short history of The Hague, Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers, [2016] (184 pp., 31 cm, ISBN 978.90.6109.493.7 Vertaald uit het Nederlands in het Engels door W.J. Gasille.)

2015 Van der Hulst
L. van der Hulst, De kleine geschiedenis van Den Haag voor dummies,
Amersfoort, BBNC Uitgevers, 2015 (158 pp., 17 cm, ISBN 978.90.453.5016.5)
Vertaald uit het Nederlands in het Engels door B. Stuart als:
The Little History of The Hague for Dummies,
Amersfoort, BBNC uitgevers, 2015 (159 pp., 17 cm, ISBN 978.90.453.5105.6)

2013-2014 Van Doorn, Stal
M. van Doorn, K. Stal (red.), Geschiedenis van Scheveningen,
Zutphen, Walburg Pers, 1 (2013)-2 (2014) (29 cm)
1 (2013): Vroegste tijd tot 1875 (ISBN 978.90.5730.954.0, 320 pp.)
2 (2014): Van 1875 tot heden (ISBN 978.90.5730.973.1, 336 pp.)

2013 Van Doorn, e.a

M. van Doorn, e.a,
De canon van Scheveningen: vijftig hoofdstukken uit de geschiedenis van Scheveningen (Historische reeks Muzee Scheveningen, 18),
Scheveningen, Muzee Scheveningen, 2013 (112 pp., 23 cm, ISBN 978.90.820825.0.0)

2013 Frijters

H. Frijters, Nieuwe geschiedenis van Den Haag,
[Rijswijk, Seapress, 2013] (306 pp., 25 cm, ISBN 978.90.73930.37.7)

2006 (2016) Van Doorn, Stal
M. van Doorn, C.J.J. Stal, Het Den Haag boek,
Zwolle, Waanders, 2006 (396 pp., 17 cm, ISBN 90.400.8940 X + ISBN 978.90.400.8940.4)
Zwolle, WBOOKS, [2016] (416 pp., 17 cm, ISBN 978.94.6258135.7)
Vertaald uit het Nederlands in het Engels als: The Hague Book,
Zwolle, W BOOKS, 2016 (416 pp., 17 cm, ISBN 978.94.6258140.1)

2006 (2007) Mahieu, Van Gaalen
I. Mahieu, A. van Gaalen,
De Haagse canon: de 50 geschiedenisverhalen die iedere Hagenaar moet kennen,
Den Haag, Seapress, 2006 [eerste druk] (114 pp, 20 cm, ISBN 90.73930.28.6 + ISBN 978.90.73930.28.5), 2007 (114 pp., 20 cm, 2e druk)

2004-2005 Smit, et al.

J.G. Smit, et al. (red.),
Den Haag: geschiedenis van de stad,
Zwolle, Waanders, 1 (2004)-3 (2005) (in cassette, 28 cm)
1 (2004): Vroegste tijd tot 1574 (365 pp., ISBN 90.400.9022 X)
2 (2005): De tijd van de Republiek (363 pp., ISBN 90.400.9023.8)
3 (2005): Negentiende en twintigste eeuw (399 pp., ISBN 90.400.9024.6)
Bijlage bij deel 2 (72 pp., 27 cm)

1998 Claassen e.a.
R. Claassen (1937-1997), C. Bakker, G. Snel, L. de Leeuw,
Met eigen ogen: 750 jaar Haagse geschiedenis door jongeren verteld (VOM-reeks, 1998.1),
Den Haag, Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Hoofdafdeling Monumentenzorg, 1998 (112 pp., 29 cm, + bijlage: Docentenhandleiding voortgezet onderwijs, ISBN 90.73166.27.6, uitgave in het kader van het 750-jarig bestaan van Den Haag)

1988 Daams, De Kort
F.H.C.M. Daams, J.D. de Kort sr. (-1997),
Over, door en om de Leytsche Dam: geschiedenis van een gouden gemeente,
Leidschendam, Gemeente Leidschendam, 1988 (399 pp., 33 cm, ISBN 90.9002202.3)

1984-1985 Van Doorn e.a.
M. van Doorn, e.a., Ach lieve tijd: 750 jaar Den Haag en de Hagenaars,
Zwolle, Waanders + ’s-Gravenhage, Gemeentearchief van 's-Gravenhage, 1984-1985 (15 afleveringen in 1 band, 379 pp., 33 cm + register, ISBN 90.6630.050.7)

1953 (1961, 1977) Gorris, Hardenberg, e.a.
G. Gorris [=F.J. Linnartz], H. Hardenberg (1901-1976), N.J. Pabon (1890-1960), D. van der Meide, e.a.,
Dorp aan de Vliet: geschiedenis van Voorburg,
Scheveningen, Van Leeuwen, 1953 (eerste druk, 312 pp., 27 cm), Scheveningen, Wattez, 1961 (tweede herziene druk, 318 + [32] pp., 27 cm), Voorburg, Wattez, 1977 (derde druk, 318 + [32] pp., 26 cm, ISBN 90.9000037.2, met een inleiding van J. W. Noteboom (1893-1974), en een voorwoord van A. Feith (1916-1982))

1937 Van Gelder
H.E. van Gelder, 's-Gravenhage in zeven eeuwen,
Amsterdam, Meulenhoff, 1937 (344 + [64] pp., 28 cm)
Beperkt doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=7NVWAAAAMAAJ

1932-1933 De Jongh, Otte
J.W. de Jongh, J. Otte, Die Haghe: leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen,
Groningen + Den Haag + Batavia, J.B. Wolters, 1 (1932)-2 (1933) (110 + 108 pp., 20 cm)
1 (1932):
_ p.1 Titelblad https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806
_ p.3 Voorwoord https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00009
_ p.5 Inhoud https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00011
_ p. 7 Inleiding https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00013
H 1 p.8 De bewoners van deze streken in den Germaansch-Romeinschen tijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00014
H 2 p.25 Hoe ’s-Gravenhage de verblijfplaats van de Hollandsche graven werd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00031
H 3 p.37 Graaf Albrecht en zijn hof (+ 1360) https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00043
H 4 p.44 Graaf Albrecht op reis, ter feest en ten oorlog https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00050
H 5 p.52 Die Haghe in den grafelijken tijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00058
H 6 p.63 Een belastingoproer in het begin der 16e eeuw https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00069
H 7 p.68 Den Haag geraakt in verval https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00074
H 8 p.77 Den Haag in den Spaanschen tijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00083
H 9 p.83 Noodlottige twisten (1608-1630) https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00089
H 10 p.93 Den Haag in de 17e eeuw https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000035806:00099
2 (1933):
_ p.1 Titelblad https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096
_ p.3 Inhoud https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00009
H 1 p.5 20 Augustus 1672 https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00011
H 2 p.15 Zeventiende-eeuwsche Lusthuizen https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00021
H 3 p.26 De Patriottentijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00032
H 4 p.43 Den Haag in den Franschen Tijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00049
H 5 p.50 In de XIXe eeuw https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00056
H 6 p.64 ’s-Gravenhage in de jaren van den Wereldoorlog (1914-1918) https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00070
H 7 p.75 Den Haag als woonstad https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00081
H 8 p.85 De Volharding https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00091
H 9 p.91 Scheveningen als visschersdorp https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00097
H 10 p.102 Van duinzand tot moderne badplaats https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000044096:00108

1927 Van Bergen
E. van Bergen, Geschiedenis van Loosduinen,
Loosduinen, Electr. drukkerij Kleijwegt, 1927 (111 pp.)
Raadpleegbaar via internet: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000118733

1926 Vermaas
J.C. Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen,
’s-Gravenhage, Mouton (Uitgegeven voor de Vereeniging Die Haghe, 2 delen)
Raadpleegbaar via internet:
deel 1: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000119089
deel 2: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000126428

1922 Smit
J. Smit, Den Haag in den geuzentijd, [Den Haag, s.n.], 1922
(Uitgegeven met steun van de Vereeniging "Die Haghe", X + 374 pp., 25 cm)
Raadpleegbaar via internet: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00005
Titelblad p.III: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00009
Voorwoord p.V: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00011
Inhoud p.X: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00016
H 1 p.1: Inleidende beschouwingen: Een tijd van verval https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00017
H 2 p.14: Ontluikend verzet https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00030
H 3 p.25: De hagepreeken https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00041
H 4 p.44: De beeldenstorm https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00064
H 5 p.60: Voortgang der beweging https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00080
H 6 p.81: Een nieuwe koers https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00101
H 7 p.91: De berechting https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00111
H 7a p.95: De werkzaamheid van de Haagsche schepenbank https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00115
H 7b p.99: Het Hof van Holland onder de contrôle van den Raad van Beroerten https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00119
H 7c p.108: De brandoffers https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00128
H 8 p.115: Twijfelachtige rust https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00137
H 9 p.131: De voorbereiding van den opstand https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00153
H 10 p.146: De bedreiging der geuzen https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00168
H 11 p.158: De inneming van Den Briel https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00180
H 12 p.173: Holland bevrijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00195
H 13 p.194: Nieuwe zorg https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00216
H 14 p.209: Tijdens het beleg van Leiden https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00231
H 15 p.229: Verademing https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00251
H 16 p.234: Gedurende het tweede beleg https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00256
H 17 p.252: Na den strijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00277
H 18 p.271: Twee Haagsche monumenten behouden https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00296
H 19 p.282: Jaren van herstel https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00307
H 20 p.299: De kerk na den opstand https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00324
H 21 p.320: De school in den Geuzentijd https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00347
H 22 p.329: Gevaren voor Stad, Staat en Oranje https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00358
p.342: Bijlagen https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00371
Lijst van verkortingen p.365: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00394
p.367: Index van eigennamen
A-B https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00396
C-E https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00397
F-H https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00398
J-K https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00399
L-M https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00400
N-R https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00401
S-W https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00402
Y-Z https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00403
p.375 Verbeteringen: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00404

1918 Smit
J. Smit, Den Haag in den hervormingstijd,
’s-Gravenhage, s.n., 1918 (101 pp., 28 cm)

1889 Van Stockum
W.P. van Stockum, 's-Gravenhage in den loop der tijden,
’s-Gravenhage, W. P. Van Stockum & zoon, 1889, 2 delen ([VI] + 240 + 309 pp.)
Beperkt doorzoekbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=BZoNAQAAIAAJ
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b537632

1859 Allan
F. Allan, De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis; voorafgegaan door eene algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland,
Amsterdam, Wed. Borleffs & ten Have ( X + 86 + 278 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=4wFPAAAAcAAJ

1852 Kroon
A.W. Kroon, Beschrijving van 's Gravenhage, uit echte bronnen geput,
’s Gravenhage, K.W. Pickhardt, 1852 (384 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=wrtOAAAAcAAJ

1767 Wagenaar
J. Wagenaar (1709-1773),
Korte en beknopte beschryving van 's Graavenhaage: Waar in desselfs opkomst, aanwas, gelegenheid, prachtige gebouwen, handel, nering, gildens, schuttery, regering, ambachten en heerlykheden beschreven word.  Met konstige printverbeeldingen verçiert,
Amsterdam, Gerrit de Groot en zoon, 1767 ([6] + 158 + [2] pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=HEZaAAAAcAAJ


> Boeken (1730-1739 De Riemer)