Bibliografieën

« menu

Catalogus bibliotheek Haags Gemeentearchief
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert

1995 De Kievit, Boosman
P.R. de Kievit, R.A. Boosman, Registers, Auteurs- en systematisch register 1889-1990, Trefwoordenregister 1973-1990 (Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe),
‘s-Gravenhage, 1995 (333 pp., 18 cm, ISSN 0923.2931)

1986 Bruggeman, Schmidt, Berg
J. Bruggeman, P.P. Schmidt, C.C. Berg,
Spiegel van ’s-Gravenhage: Een selectieve bibliografie,
’s-Gravenhage, Gemeentearchief, 1986

1978 Van Herwijnen
G. van Herwijnen, W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin,
Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland (Acta Collegii historiae urbanae Societatis historicorum internationalis),
Leiden, Brill, 1978 (XXI + 355 pp., 25 cm, ISBN 90.04.05700.5), pp.201-206

1972 Creutzberg-van Idsinga, Landheer-Roelants
H.A. Creutzberg-van Idsinga, A.E.M. Landheer-Roelants, Registers 1889-1970, systematisch register 1889-1970, alfabetisch register 1953-1970 ([Jaarboek] Geschiedkundige Vereniging Die Haghe),
‘s-Gravenhage, 1972 (453 pp., 18 cm)

1930 Moll
W. Moll, “Registers op de Jaarboeken sedert 1912”,
Jaarboek Die Haghe (1930) pp.115-355
Raadpleegbaar via internet:
I. Systematisch register (pp.115-123)
http://haagsgemeentearchief.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/hga/gedruktmateriaal.detail.aspx?nn=3&db_id=2787677&containerid=-1&jbcid=-1&jaarboekjeindex=1
II. Register der afbeeldingen (pp.124-127)
http://haagsgemeentearchief.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/hga/gedruktmateriaal.detail.aspx?nn=3&db_id=2788960&containerid=-1&jbcid=-1&jaarboekjeindex=1
III. Register der plattegronden (pp.128-129)
http://haagsgemeentearchief.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/hga/gedruktmateriaal.detail.aspx?nn=3&db_id=2789550&containerid=-1&jbcid=-1&jaarboekjeindex=1
IV. Register der portretten (pp.130-131)
http://haagsgemeentearchief.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/hga/gedruktmateriaal.detail.aspx?nn=3&db_id=2789774&containerid=-1&jbcid=-1&jaarboekjeindex=1
[V.] Alphabetisch register van namen en zaken (pp.132-355)
http://haagsgemeentearchief.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/hga/gedruktmateriaal.detail.aspx?nn=3&db_id=2790032&containerid=-1&jbcid=-1&jaarboekjeindex=1

1921 Moll
W. Moll, Catalogus van de Historisch-topografische Bibliotheek,
’s-Gravenhage, Oud-Archief der Gemeente ’s-Gravenhage, 1921 (2 delen, XV + 943 pp., 22 cm)
www.dbnl.org/tekst/moll019cata01_01 (deel 1)
www.dbnl.org/tekst/moll019cata02_01 (deel 2)
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02B:000000246 (deel 2)

1905 Van Marle
R. van Marle, Bibliographie van ’s-Gravenhage,
’s-Gravenhage, Van Stockum, 1905 (48 pp., 26 cm, “als manuscript gedrukt”)

1894 (1953) Nijhoff
W. Nijhoff, Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie, 4),
Amsterdam, Frederik Muller, 1894 (eerste druk, VIII + 112 pp., 27 cm)
’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953 (tweede druk, VIII + 125 p., [1] bl.pl, 26 cm Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum), p.110a

1892-1899 Servaas van Rooyen
A.J. Servaas van Rooyen, Catalogus van de bibliotheek der Gemeente ’s-Gravenhage,
’s-Gravenhage, Mouton, 1 (1892)-3 (1899) (___ + ___ + ___ pp., 24 cm)