Musea

« menu

Bezoekerscentrum Ridderzaal, Binnenhof 8a + Hofweg 1a, 2511 AA Den Haag
http://hofvijverpass.nl/bezoekerscentrum-ridderzaal
[2016]: https://vimeo.com/141886891 (video 10:23)


Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag
www.haagshistorischmuseum.nl
2015: https://youtu.be/enxSz74GqN0 (video 0:51)

2013: https://youtu.be/tXBeT5SfOO8 (video 6:24)

2010: https://youtu.be/d7uL-qucFB8 (video 0:38)Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
www.gemeentemuseum.nl
2015: https://youtu.be/KnOdxNlZPKE (video 7:23)

2013: https://youtu.be/fHxSmwe2gSA (video 1:17)

2012: https://youtu.be/qtcO33a5J94 (video 2:27)Huygens’ Hofwijck, Westeinde 2a, 2275 AD Voorburg
www.hofwijck.nl
2016: https://youtu.be/NXzJVPqnaD0 (video 13:44)

2015: https://youtu.be/pSkRlWAhzoA (video 1:54)
2015: https://youtu.be/IpJoHb3t8C8 (video 8:41)

2013: https://youtu.be/PCfpCO3Eokc (video 12:33)

2013: https://youtu.be/6UEJGAD4XdQ (video 16:14)Museum de Gevangenpoort, Buitenhof 33, 2513 AH Den Haag
www.gevangenpoort.nl
2015: https://vimeo.com/132218986 (video 0:17)

2015: https://youtu.be/IruyojhP8qU (video 5:16)

2010: https://youtu.be/np2p_1E7vsg (video 3:57)