Woorden in archivalia

« menu

2012 Dumont
A. Dumont, Verzameling van Trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen, 2012 (5de editie)
www.dumont-andre.nl/woordenboek/alfa.html
http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
www.genealogieonline.nl/naslag/woordenboek/