Archiefonderzoek naar gebouwen (huizenonderzoek)

« menu

Boeken

2001 Van Synghel
G.A.M. van Synghel, red.,
Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (Broncommentaren, ISSN 0929.9572, 4),
Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2001 (405 pp., 24 cm, ISBN 90.5216.097 X)

1998 Pennings, Pietersma, Vogelzang
J.C.M. Pennings, A. Pietersma, F. Vogelzang,
Huizen vol historie: gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht (Trajecten door Utrecht, 1),
Utrecht, Het Utrechts Archief + [?], met de Stichting Stichtse Geschiedenis, 1998 (60 pp., 22×22 cm, ISSN 1388.3062, ISBN 90.76366.01.2)

1997 (2000) Van der Wiel
K. van der Wiel, e.a.,
Op zoek naar huis, straat of buurt: handleiding voor historisch huizenonderzoek (Op zoek naar ..., 1),
Haarlem, Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland + [?], Stichting Stichtse Geschiedenis en Project Geschiedbeoefening Zuid-Holland, 1997 (120 pp., 24 cm, ISBN 90.802023.3.9), Hilversum, Verloren + [?], Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland + [?], Stichting Stichtse Geschiedenis + [?], Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2000 (herziene uitgave, 108 pp., 24 cm, ISBN 90.6550.629.2)

1994 (2001) Charles
L. Charles, Huizenonderzoek in Gent,
Gent, Stadsarchief, 1994
Omgewerkt tot: L. Charles, e.a., Erf, huis en mens: huizenonderzoek in Gent,
Gent, Stadsarchief Gent + Stichting Mens en Kultuur, 2001 (192 + XVI pp., 24 cm, ISBN 90.72931.90.4)

1984 (2000) Stal
C.J.J. Stal, Gids voor Haags huizenonderzoek,
’s-Gravenhage, Haags Gemeentearchief, 1984 (1ste druk), 2000 (4de herziene druk, 96 pp., 30 cm)