Richtlijnen voor Nederlandstalige transcripties

« menu

> Transcripties van Nederlandse archivalia (1200-1700)


Boeken

1988 Beekelaar

G.A.M. Beekelaar,
Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 4),
's-Gravenhage, Nederlands Historisch Genootschap [etc.], 1988 (6de herziene druk, 28 pp., 24 cm, ISSN 0169.7641)
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/richtlijnen
https://kia.pleio.nl/file/download/55812989/richtlijnenpdf
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?hl=nl&id=k5ksAAAAYAAJ

1975 Jappe Alberts
W. Jappe Alberts (1900-1987),
Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap [te Utrecht], en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te 's-Gravenhage,
Utrecht, Nederlands Historisch Genootschap Utrecht + 's-Gravenhage, Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, 1975 (5de, geheel herziene druk, 22 pp., 23 cm)

1966 Hugenholtz
F.W.N. Hugenholtz (1922-1999),
Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het bestuur van het Historische Genootschap [te Utrecht],
Groningen, Wolters, 1966 (4de geheel herziene druk, 27 pp., 23 cm)
Raadpleegbaar via internet:
www.dbnl.org/tekst/_reg004rege03_01
http://docplayer.nl/11994195-Regels-voor-het-uitgeven-van-historische-bescheiden.html

1955 Voorschriften
Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten
=Instructions pour la publication des textes historiques,
Brussel, Koninklijke Belgische Academie, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1955 (26 pp., 25 cm)

1954 Enklaar, Van de Ven
D.T. Enklaar, A.J. van de Ven,
Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, in opdracht van het bestuur van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), opnieuw herzien,
Utrecht, Kemink, 1954 (3de druk, 31 pp, 23 cm)
Raadpleegbaar via internet: www.dbnl.org/tekst/_reg004rege02_01

1948 Enklaar, Van de Ven
D.T. Enklaar (1894-1962), A.J. van de Ven,
Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, in opdracht van het bestuur van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht),
Utrecht, Kemink, 1948 (2de druk, 28 pp., 22 cm)

1915 Muller
S. Muller Fz. (1848-1922),
Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, vastgesteld door het bestuur van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht),
Amsterdam, Johannes Mùˆller, 1915 (1ste druk, 40 pp., 23 cm)
Raadpleegbaar via internet: www.dbnl.org/tekst/_reg004rege01_01


Websites

Transcriptiehandleiding (Cartago)
www.cartago.nl/nl/wie-helpt/handleiding

Transcriptieregels (KU Leuven)
http://iterdigitalicum.bib.kuleuven.be/transcriptieregels/

Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, KCG)
www.kcgeschiedenis.be/nl/commission/reglesEdition/reglesHistoriques_nl.html

Instructions pour la publication des textes historiques (Commission royale d'Histoire, CrH)
www.kcgeschiedenis.be/fr/commission/reglesEdition/reglesHistoriques_fr.html