Transcripties van Nederlandse archivalia en manuscripten (1200-1700)

« menu

> Richtlijnen voor Nederlandstalige transcriptiesAlkmaar
Transcripties (Regionaal Archief Alkmaar)
www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/transcripties

Brugge
Rondom Egidius. De uitgave van het complete Gruuthuse-handschrift (Huygens ING), 2015 jun 12
https://youtu.be/9fti_enZ4_E (video 15:10)

Den Haag
1999 Verbij-Schillings

J.M.C. Verbij-Schillings,
Het Haagse handschrift van heraut Beyeren: Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37, diplomatische editie (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 6),
Hilversum, Verloren, 1999 (273 pp., 25 cm, ISBN: 90.6550.034.0 + ISSN 0929.9866, met samenvatting in het Engels, Frans en Duits)

Gent
2003 Van Keymeulen, e.a.

J. van Keymeulen, M. Adriaen, G. Marleen, O. Maréchal, M. Gysseling,
In der sieker dienste: de Statuten van de Leprozerie van Gent, 1236: de oudste ambtelijke tekst in het Nederlands: facsimile, tekstuitgave, vertaling, situering,
Gent, Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Sint-Jozef + Vakgroep Nederlandse Taalkunde UGent. 2003 (48 pp., 30 cm, ISBN 90.5349.469.3)

Kerkrade
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/kloosterrade/

Stuttgart
1991 Uyttersprot, e.a.

V. Uyttersprot , e.a.,
Van den Vos Reynaerde: het Comburgse handschrift,
Leuven, Davidsfonds, 1991 (2de druk, 246 pp., 31 cm, ISBN 90.6152.750.3)

Venlo
2006-2008 De Groot

H.J.M. de Groot,
De stadsrekeningen van Venlo,
[Venlo, De Groot], 2006-2008, 2 delen
1 (2006): Teksteditie van de veertiende-eeuwse rekeningen over de jaren 1349/50 ... 1399 (2 versies) met personen- en toponiemenregister (450 pp., 24 cm + cd-rom)
2 (2008): Teksteditie van de vijftiende-eeuwse rekeningen over de jaren 1400 t/m 1417: met personen- en toponiemenregister (452 pp.)