Allografeem

« menu

[?], “allografeem”, Algemeen letterkundig lexicon
www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00137.php