Woordenboeken Nederlands

« menuWoordenboeken Nederlands om zelf aan te schaffen

1785 Kersteman
F.L. Kersteman, Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk, Dordrecht, 1785 + Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2005 (VIII + 114 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9500:mpeg21:0535
www.hogenda.nl/juridisch-compendium/

1911 (1932) Verdam
J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek, 's-Gravenhage, Nijhoff, [1911] (eerste druk, VIII + 700 pp., 27 cm, raadpleegbaar via internet: http://www.dbnl.org/tekst/verd003midd04_01/), 1932 (tweede druk, onveranderde herdruk en vanaf het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, 811 pp., 27 cm, raadpleegbaar via internet: http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=verd003midd03)

1975 (1977, 1981) Sterkenburg
P.G.J. van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, 1975 (eerste druk), 1977 (tweede druk), 1981 (Groningen, Wolters-Noordhoff, derde, herziene en uitgebreide druk, ISBN 90.01812.10.4, XVIII + 317 pp.)

1983 Van der Voort van der Kleij
J.J. van der Voort van der Kleij, Middelnederlandsch handwoordenboek: supplement,
Leiden + Antwerpen, Nijhoff, 1983 (XX + 354 pp., 25 cm, ISBN 90.247.9130.8, supplement op: E. Verwijs, J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, 1 (1885)-11 (1971) + J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek, 1911, 1932)

1984 (1997) Pijnenburg, Schoonheim
W.J.J. Pijnenburg, T.H. Schoonheim, Middelnederlands lexicon, Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1997 (ISBN 90.72872.17.7, IV + 268 pp.)
(Eerste druk: Woordenboek Middelnederlands (Aula paperback 94), Het Spectrum, 1984)

2003-2009 Philippa, Debrabandere, Quak
M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), Amsterdam, Amsterdam University Press, 1 (2003)-4 (2009) (25 cm, ISBN: 978.90.8964.184.7)
1 (2003): A-E (725 pp., ISBN 90.5356.653.8)
2 (2005): F-Ka (659 pp., ISBN 90.5356.746.1)
3 (2007): Ke-R (695 pp., ISBN 978.90.5356.747.0)
4 (2009): S-Z (687 pp., ISBN 978.90.5356.748.7)
www.etymologie.nl


Woordenboeken Nederlands op internet

2001 VMNW
W.J.J. Pijnenburg, Vroegmiddelnederlands woordenboek: woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling [VMNW 1200-1300],
Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie + Groningen, Gopher Publishers, 2001
(ISBN 90.76953.75.9 + ISBN 90.76953.76.7, 4 delen, XCIII + 5823 pp., 25 cm)
Raadpleegbaar via de Geïntegreerde Taalbank: http://gtb.inl.nl

1885-1971 MNW
E. Verwijs, J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek [MNW 1250-1550],
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1 (1885)-11 (1971) (26 cm)
Raadpleegbaar via de Geïntegreerde Taalbank: http://gtb.inl.nl

1882-1998 WNT
M. de Vries, L.A. te Winkel, e.a., Woordenboek der Nederlandsche taal [WNT 1500-1976]
's-Gravenhage [etc.], Nijhoff [etc.], 1 (1882)- 29 (1998) (27 cm, 29 cm)
Raadpleegbaar via de Geïntegreerde Taalbank: http://gtb.inl.nl

Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (Zuidelijke Nederlanden)
www.woordenbank.be/lid/wnd/f?p=104:20:0::NO

Elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND) (Noordelijke Nederlanden)
http://www.meertens.knaw.nl/dialectwoordenboeken/boeken/lijst

Etymologiebank (Meertens Instituut)
www.etymologiebank.nl/zoek