Chronologie (tijdrekenkunde) in de Nederlanden

« menu

> Dagen van de week
> Dateringen met namen van feestdagen en heiligen
> Dateringen met namen van machthebbers
> Jaarstijlen
> Kalenders
Maanden van het jaar
1999 De Glopper-Zuijderland
C.C. de Glopper-Zuijderland,
In tijd gemeten: inleiding tot de chronologie (CB-reeks, nr. 17),
Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1999 (ISBN 90.5802.009.6, 93 pp., 24 cm)

1995 Prevenier
W. Prevenier, “Chronologie”, in:
J. Art (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?,
[Gent], Universiteit Gent, Centrum voor Geschiedenis, Stichting Mens en Kultuur, deel 3a (1995): Hulpwetenschappen, pp.91-128
www.heuristiek.ugent.be/sites/default/files/hulp/Prevenier.chronologie.pdf

1992 Maarschalkerweerd‑Dechamps
S. Maarschalkerweerd‑Dechamps,
Inleiding tot de historische chronologie in de Nederlanden,
‘s-Gravenhage, Rijksarchiefschool, 1992 (21 pp., 30 cm)

1984 Downer
W. Downer, Inleiding tot de historische chronologie voor het Nederlandse archiefwezen,
‘s-Gravenhage, Rijks Archiefschool, 1984 (38 pp., 30 cm, machineschrift)

1979 (1984) Wijnaendts van Resandt
W. Wijnaendts van Resandt,
Dagen, maanden, jaren: tijdrekenkunde in kort bestek (CB-reeks, nr. 7),
Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1979 (ISBN 90.70324.25.3, eerste druk, 52 pp., 26 cm), 1984 (tweede druk, 52 pp.)

1960 Downer
W. Downer, “Tijdrekenkunde van de Nederlandse geschiedenis”,
Zuid-Holland, 6 (1960 apr) 2 pp.29-43

1960 Strubbe, Voet
E.I. Strubbe, L. Voet,
De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden,
Antwerpen [etc.], Standaard-Boekhandel, 1960 (VIII + 551 pp., 24 cm)

1934 Fruin
R.T. Fruin, Handboek der chronologie, voornamelijk van Nederland,
Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1934 (IX + 136 pp., 25 cm)
Raadpleegbaar via internet:
https://archive.org/details/HandboekDerChronologieFruin1934

1872 Grotefend
H. Grotefend,
Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit,
Hannover, Hahn, 1872 (VII + 200 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
https://archive.org/details/39002055099056.med.yale.edu
http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044005535109
http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044048288468
https://archive.org/details/handbuchderhist01grotgoog
https://books.google.de/books?id=oZA5WpPXuUIC&hl=nl
https://books.google.de/books?id=HT8NAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=-mQBAAAAQAAJ
https://books.google.nl/books?id=Z4hqNTe7KW0C

1852 Sluyters
H. Sluyters, Handboek der tijdrekenkunde,
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1852 (VIII + 239 pp., 22 cm)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=vAJSAAAAcAAJ