Lesboeken Nederlandse paleografie

« menu

> Cursussen Nederlandse paleografie op internetDe onderstaande lesboeken over het leren lezen van Nederlandse handschriften zijn bijna allemaal op internet te bestellen via https://www.boekwinkeltjes.nl/,  www.antiqbook.nl en www.eurobuch.com.

2006 Kempeneers
P. (T.C.) Kempeneers, Oud schrift: lezen, begrijpen, overzetten, Antwerpen + Apeldoorn, Garant, 2006 (ISBN 90.441.1984.2 + 978.90.441.1984.8, 108 pp., 24 cm)

2002 Wouda, Hordijk, Moree
B. Wouda, L.W. Hordijk, M. Moree, Een schatkistje uit Reijerwaard: paleografische atlas van de archieven van polder Oud‑ en Nieuw‑Reijerwaard, Hilversum, Verloren + Barendrecht, Stichting Documentatie Cultuurhistorisch Bezit van het Waterschap IJsselmonde, 2002 (ISBN 90.6550.704.3, 144 pp., 35 cm)
Gedeeltelijk raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=kcLzDNjHSJQC

2000 Mooyer
T. Mooyer, e.a., Inleiding cursus paleografie, [Alkmaar], Regionaal Archief Alkmaar + Purmerend, Waterlands Archief, [circa 2000] (I + 44 pp.)
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Cursusboek-paleografie.pdf

1998 Hollestelle
L.M. Hollestelle (red.), Werken met Zeeuwse bronnen: tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken (Kartons voor geschiedenis en letterkunde, 3), Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1998 (ISBN 90.72872.18.5 + ISSN 0926.2873, VI + 201 pp., 24 cm, met foto's van A.N. Arestedes)

1998 Van Straalen, Kummer, Pereboom
B. van Straalen, J.(P.J.) Kummer, F. Pereboom, Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen: gids bij oud schrift in Gelderland en Overijssel (Publicaties van de IJsselacademie, nr. 104), Kampen \Stichting IJsselacademie + Stichting Kunst & Cultuur Overijssel + Stichting Gelders Oudheidkundig Contact, 1998 (ISBN 90.6697.095.2, 216 pp., 24 cm)

1996 Van Wissing
P.W. van Wissing, Gids voor genealogisch onderzoek in Nederland, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1996 (ISBN 90.288.6279.X, 157 pp.)

1995‑2001 Oud schrift
Oud schrift / Cahiers oud schrift, Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1 (1995)‑4 (2001) (losbladig, 30 cm)
1 (1995): W.R.C. Alkemade, 1700‑1825 (ISBN 90.70324.79.2, 96 pp.)
2 (1996): M. Bruggeman, H.J.P.G. Kaajan, 1600‑1700 (ISBN 90.70324.90.3, 96 pp.)
3 (1997): C.G. de Glopper‑Zuijderland, 1400‑1600 (ISBN 90.70324.97.0, 96 pp.)
4 (2001): S. Dietzsch, K. Uhde, J.G.J. van Booma, Alte Deutsche Schrift (ISBN 90.5802.018.5, 96 pp.)

1993 (2011) Roks
T. (G.L.A.) Roks, Oud schrift in Limburg: een oefenboek, Maastricht, Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Limburg, 1993 (ISBN 90.72154.02.9, 144 pp., 32 cm)
T. (G.L.A.) Roks, Oud schrift in Limburg: les‑ & oefenboek voor het leren lezen van oude handschriften, Zutphen \Walburg Pers + [s.l.], Stichting Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, 2011 ([tweede] verb. herdruk, ISBN 978.90.5730.711.9, 141, pp., 29 cm)

1992 Dekker, Baetens, Maarschalkerweerd‑Dechamps
C. Dekker (1933-2012), R. Baetens, S. Maarschalkerweerd‑Dechamps, Album palaeographicum XVII provinciarum: paleografisch album van Nederland, België, Luxemburg en Noord‑Frankrijk =Album de paléographie des Pays‑Bas, de Belgique, du Luxembourg et du Nord de la France, [Turnhout], \Brepols + [Utrecht] \HES, 1992 (ISBN 90.72100.45 X + ISBN 90.6194.118.0, XLV + 398 pp., 34 cm + 1 microfiche, Nederlandse en Franse tekst)
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=BGcgAQAAMAAJ

1988 (1989, 1999) Van der Veen, Wols, Van der Aalst
A.(A.M.D.) van der Veen, R.(R.J.) Wols, T.(T.T.A.B.M.) van der Aalst, e.a., Lezen in Brabantse bronnen: begrippenapparaat bij Brabants oud‑schrift, 's‑Hertogenbosch, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1988 (eerste druk, ISBN 90.72526.01.5, 178 pp., 25 cm), 1989 (tweede druk), 1999 (vierde druk, ISBN 90.72526.07.4, 187 pp., 25 cm)

1986 Gehlen
A.F. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw: Handleiding van gebruikers, Zutphen, De Walburg Pers, 1986 (ISBN 90.6011.450.7, 191 pp.)

1984 (1986) Horsman, Poelstra, Sigmond
P.J. Horsman, T.J. Poelstra, J.P. Sigmond, Schriftspiegel: Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw, Zutphen, Terra, 1984 (eerste druk), 1986 (tweede druk, ISBN 90.6255.187.4, 39 + [258] pp., 32 cm)
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=nW8sAAAAYAAJ (1984)

1981-1982 Ghyselbrecht
A. Ghyselbrecht, “Oud schrift”, Vlaamse Stam,
17 (1981 okt-dec) 10-12 pp.463-468, 509-518, 583-591;
18 (1982 jan-feb, mei-aug) 1-2, 5-7 pp.23-30, 96-104, 207-216, 251-256, 323-329
www.familiekunde-brussel.be/genealogie/paleografie

1980 Leverland
B.N. Leverland (1924-1999), Zo schreven onze voorouders: Nederlands schrift tussen 1450 en 1700 (CB-reeks nr.8), 's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1980 (ISBN 90.70324.01.6, 80 pp.)

1969 (1986) Poelstra
T.J. Poelstra, Een Hollands stadsarchief: wegwijzer tot onderzoek, Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1969 (eerste druk, 107 pp., 22 cm), 1986 (tweede herziene druk, 115 pp., 22 cm)
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=gbMdAQAAMAAJ

1968-1970 Oud
Oud Schrift: halfmaandelijks tijdschrift (Antwerpen, Centrum voor familiegeschiedenis),
1 (1968-1969)-2 (1969-1970) 1-20 (244 pp., 25 cm)

1963 (1978, 1980) Van der Gouw
J.L. van der Gouw (1914–1992), Oud schrift (Archivistica, 3), Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963 (eerste druk, 256 pp., 23 cm)
Herdrukt als: Oud schrift in Nederland: een leerboek voor de student, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1978 (tweede druk, 112 + [12] + [149] + [110] pp., 35 cm), 1980 (derde druk)
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?hl=nl&id=nZUmAQAAIAAJ (1980)

1948 Ouwejan
R.J. Ouwejan Kzn. (1897-1972), Het Nederlandsche schrift (Heemschut-serie 59), Amsterdam, Allert de Lange, 1948 (116 pp.)

1944/1945 Brouwer
H. Brouwer (1895-1971), Atlas voor Nederlandsche palaeographie, Amsterdam \P.N. van Kampen & Zoon, [1944/1945] (116 pp., 32 cm)
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=R_s_AAAAMAAJ

1941 (1943, 1963) Brouwer
H. Brouwer (1895-1971), Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift: met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen (Bibliotheek voor geslacht‑ en wapenkunde, 9), Naarden, Rutgers, 1941 (eerste druk) 87 pp., 13 x 19 cm, in cassette), 1943 (tweede druk)
H. Brouwer, Geschreven verleden: genealogie en oud schrift, 's‑Gravenzande, Europese Bibliotheek, 1963 (derde druk, 91 pp., 16 x 22 cm)

1933 (1938, 1973) Bogtman
W. Bogtman (1882-1955), Het Nederlandsche handschrift in 1600,
Haarlem, W. Bogtman, [1933] ([eerste druk], [48 pp.]); Amsterdam, Scheltema & Holkema, [1938] ([tweede druk], [48 pp.]); 1973 ([derde druk], 50 pp., 22 cm)
1933: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:034098000
https://velehanden.nl/Inhoud/bestanden/index/name/Bogtman+-+Het+Nederlandsche+handschrift+in+1600.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5o1NlKEXe_GMzM3Y2Y3YzUtZDI0My00YTc0LTkwZjEtYWYwY2Q4MjFmZjQx/view?pref=2&pli=1

1918 Hulshof
A. Hulshof (1877-1955), Deutsche und lateinische Schrift in den Niederlanden (1350‑1650) (Tabulae in usum scholarum, 9),
Bonn, Marcus und Weber, 1918 (XXII + 50 pp., 30 cm, rugtitel: Schrift in den Niederlanden)
https://archive.org/details/deutscheundlatei00huls

1910 Brugmans, Oppermann
H. Brugmans (1868-1939), O. Oppermann (1873-1946), Atlas der Nederlandsche palaeographie,
’s-Gravenhage, De Jager + Nijhoff (18 + 28 pp., 40 cm, losbladig in map)

1907 Buyskes
P.J. Buyskes, Het privilegie Semeyns: Eene Familie-Overlevering, met verklaringen gestaafd,
Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1907 (IV + 180 + [45] pp., 34.6 x 23.1 x 2.4 cm)

1901-1902 Beth
J.C. Beth, De paleograaf: maandblad aan de beoefening van het lezen van oud-schrift gewijd ('s-Gravenhage), 1 (1901 apr-1902 mrt) 1-12 (35 cm)
Doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=-4dDAAAAYAAJ

1899 Reusens
E.H.J. Reusens (1831-1903), Eléments de paléographie, Louvain, chez l'auteur, 1899 (496 + [60] pp., 27 cm)

1837 Natan
A.J.R. Natan, Facsimilés van handschriften van beroemde mannen uit de verzameling van ... G.J. Beeldsnijder, vrijheer van Voshol en de Vrije-Ness [...] met historische ophelderingen = Facsimilés von Handschriften berühmter Männer aus der Sammlung [...] G.J. Beeldsnijder [...] mit geschichtlichen Erläuterungen,
Utrecht, in den Akademischen Boekhandel van Robert Natan, 1837
https://books.google.nl/books?id=G4NWAAAAcAAJ

1818 Koning
[J. Koning (1770-1832)], Algemeene ophelderende verklaring van het oud letterschrift, in steenplaatdruk (Stukken het schoolwezen betreffende, 11.1), Leyden + Deventer + Groningen, D. du Mortier en zoon + J.H. de Lange + J. Oomkens +Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1818 (2 delen)
1 (1818): Tekst
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000350308
https://books.google.nl/books?id=mQdCAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=QYhWAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=rBQOAAAAQAAJ
2 (1818): Platen
https://books.google.nl/books?id=ykNCAAAAcAAJ