De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Namenregister A

« submenu

Alfabetisch namenregister, met aantekeningen

* De in de Quaetclap voorkomende namen zijn hier alfabetisch op voornaam, patroniem en achternaam. Van de burgemeesters, schepenen en vroedschappen zijn echter alleen de familienamen vermeld. Topografische namen staan in de huidige spelling.

* Bij de alfabetisering wordt ‘ae’ als ‘aa’ gelezen, ‘c’ voor de letters a, o en u als ‘k’, de ‘y’ in de naam Symon en in de combinaties ‘uy’, ‘ey’ en ‘ye’ als ‘i’. Combinaties als ‘ck’ worden gelezen als ‘k’ of ‘kk’, zodat ‘Aecken’ op ‘Aken’ staat. Naamsvarianten, zoals Coenraet en Koen, zijn bijeen geplaatst; dat is ook het geval met patroniemen op -dr. en -z., zodat Koenenss. en Coenraetsdr. bijeen staan.

* Als bij het transcriptiewerk in andere bronnen gegevens over personen werden gevonden, dan zijn die in een noot bij de desbetreffende naam vermeld.

Aa, Aelbrecht van der 35v, 75v, 138v
Aechte Jansdr. 222v
Aechgen Tyelmans 81r
Aecht wed. Jan Claessen 151v
Aechte Jacobsdr. 214r
Aeffgen Stalpert 81r
Aecken, Cornelis van 39r
Aexternest, Jan Adriaensz. 66v
Aelbrecht van der Aa 35v, 75v, 138v
Aelbrecht van Beieren 178v
Aelbrecht van der Aa 35v, 75r, 138v
Aelbrecht Hillebrants 84r, 152r, 158v, 163v, 165v, 169v
Aelbrecht Janss. 145v
Aelbrecht van Schaegen, jkr 45v
Aelbrechtsz., Heyndrick alias Heyndrick Jan 186v
Aelbrechtss., Hillebrant 217v
Aelbertsz., (Se)bastiaen 214v
Aelbrechtsz., (Se)bastiaen (backer) 71r, 138r, 179v, 215v
Aelbrechts., (Se)bastiaen (in de Anker) 71r, 74r, 124r, 138r, 215v
Aelbrechtsdr., Swaentgen 57v
Aem Janss. 175r
Aemss., Jan 173v, 185r
Aemss., Willem 148r
Aernt, zie ook Arent
Aernt Corstenss. van der Beeck 221v
Aernt Buys 105v
Aernt Claess., schrijnwerker 144r
Aernt Corn[elis]ssen timmerman 30ar
Aernt Cornelisz. in de proosdij 60v
Aernt van Duvenvoorde 180v
Aernt Corneliss. Goolten 28b, 115r, 118r
Aernt Hugess. (Huygens), mr. 15r, blad tussen 32 en 33, 49r
Aernt Ysacxssen 30v, 33v, 42r
Aernt de leydecker 81r
Aernt Janss. (Eykenduinen) 116v
Aernt Janss. Pauu 215r, 216v
Aernt Pieterss., leydecker 91v
Aernt (Arent) van Rysberge 148r, 175v
Aernt Verhooch, mr. 11bv, blad tussen 32 en 33
Aernt Willemss. 157r
Aernt Woutersz. de Hont 37r
Aertss., Adriaen (houtkoper) 141r
Aerntsdr., Anna 175r
Aerntsdr., Annetgen 106r
Aertss. Bom, Frans 214r
Aertsz., Gerrit (backer) tussen 32 en 33, 54v, 67v, 76v, 88r, 93r, 93v, 99v, 148r
Aertsz., Jan 17v
Aerntsz., Job 16r
Aerntsdr., Heynricken 60v
Aertss., Cornelis 174v
Aertss. Suael?, Cornelis (Loosduinen) 196r
Aertss., Cryn 198v
Aerntssen, Michiel 49v
Abbekerck Jan Janss[en] 39r
Abcou, Cornelis Jacobssen van 45v
Absons?, Jacob Diricxsz. 223r
Achterom(me) 31r, 36v, 170v
Adam van der Duyn, jonker 35v
Adriaen Aertss. (houtkoper) 141r
Adriaen Adriaenss. (Comen) 17r, 19r, blad tussen 140v-141r
Adriaen mitten Baert (Delft) 20r
Adriaen Benninck 140v, 151r
Adriaen van Borsselen 140v, 151r
Adriaen van Dam 35v
Adriaen Diricxss. (te Delft) 131r
Adriaen Diricxss. Groenesteyn 92v, 201v
Adriaen Egbertss., smit 10r
Adriaen Floriss. Couck 116r
Adriaen Gerbrants 10v
Adriaen Geritss. 131v
Adriaen Groen 169r
Adriaen Heyndricxssen 133r, 140v, 151r
Adriaen Heynricxssen, bode 52v
Adriaen Heythoven blad tussen 32 en 33, 49r
Adriaen Jacobss. 97r, 160v
Adriaen Janss. 133v
Adriaen Janss. van Buyren (metselaar) 178r, 195v, 205r
Adriaen Janssen Houck 4v, 23v, 24v, 25r, 29r, 31v, 51r
Adriaen Janss. Croesinck 22v, 23r
Adriaen Janss. Loppertgen 174r
Adriaen Janssen alias Pastoortgen 54r
Adriaen Janss., van Wassenaer 146v
Adriaen Jasperss. 62v
Adriaen Joosten, ’s-Gravenzande 66v
Adriaen Joosten (backer) 30av
Adriaen Joriss. 203v
Adriaen Claessen 28v, 93v
Adriaen Claessen Starck 74r
Adriaen Claess. Hoyekaes 198v
Adriaen Cornelisz. 41r, 132r, 137r
Adriaen Cornelissen (molenaar) 49r
Adriaen Louriss. (molenaar) 93v
Adriaen Lubbertsz 21r
Adriaen Maertss. 5v
Adriaen Maertss. Persoon (Wateringen) 19r
Adriaen Pieterss. Groen 19, 25v, 122v, 147v, 180r
Adriaen Screvelss. 1r, 2r, 4v, 12v, 14r, 14v, 15r, 18v, 20v, 23r, 23v. 24v, 25r, 26r, 28av, 29r, 30av, 76v, 78r
Adriaen Snouck 16v, tussen 32 en 33
Adriaen van den Velde 16v, tussen 32 en 33, 81r
Adriaen Willemsz. (van der) Cryep 14v, 15r, 25v, 31v, tussen 32 en 33, 34r, 34v, 35r, 35v, 36r, 36v, 37r, 37v, 38r, 39v, 40v, 42r, 44r, 45v, 46r, 46v, 47r, 54r, 54v, 56v, 60r, 78r, 127v
Adriaen Willemssen van Neck 39v, 82r, 82v, 127r
Adriaene, zie op Adriana
Adriaensdr., Dyeuwertgen 175r
Adriaensdr., Weyntgen 111v
Adriaenss. (Comen), Adriaen 17r , 19r, blad tussen 140v-141r
Adriaensz., Dirick 152r
Adriaenss., Engel 10r
Adriaenss., Jacob 15r, tussen 32 en 33, 90v, 97r
Adriaenss. van der Burch, Jacob 35r, 35v, 42r, 45v, 54v, 75v, 76v
Adriaenss. brandewijnman, Jacob 25r, 127v
Adriaenssen Buys, Jan 25v
Adriaenss., Jan 65r
Adriaenss., Jan, alias Jan Pieterss. 180v
Adriaensz, Aexternest, Jan 66v
Adriaensz., heer Jan (priester) 134v, 160v
Adriaensz. (taxateur), Jan 26r
Adriaensz, Jan (taalman) 66v
Adriaenss., Jan (timmerman) 141r
Adriaensz. (wyelmaecker), Jan 98r
Adriaenss, Job 169r
Adriaens, Joost 67r, 69r
Adriaenss., Cornelis 199v
Adriaenss., Michiel 219r
Adriaenss., Pieter 173v
Adriaensz, Pieter (Smout), vleyshouder 55v, 127r, 153v, 154v, 156r, 183v, 222v
Adriaensz. in ’t Ryst, Pieter 120r
Adriaenss., Willem 173v
Adriaensz. Doncker, Willem 154v, 167v
Adriaensz. Pluym, Willem 121r
Adriaentgen, wed Huych in ’t Bosch 140v
Adriaene Geritsdr. wed. Huich int Bos 151r
Adriana Jansdr. 76r
Adriaentgen Cornelisdr. 120r
Agatha van Hagesteyn 200r
Agnieten 65v, 134v
Alckemade, joncfrouwe van 51v
Alckemade, Pouwels van los blad tussen 32v en 33r
Alckemade, weduwe van 165v
Alewyn, Jacob (van Rotterdam) 61v
Allertsz, Heyndrick 48v, 53r, 95r, 128v
Allertss., Jacob 49v
Allaerts., Tryn 69r
Allerts, Neeltgen, wed. Gerrit 76r
Alphen, Floris van 46v
Amsterdam 35r, 36r, 36v, 162v, 174v
Andries Diricxss. Groenesteyn 200v, 202r, 202v, 203v
Andries Hubrechtsz. 199r
Andryes Cloeck, mr. (rentmr.) 83r
Andries van Coolhem, mr. 37v, 57v, 58r
Andries Corneliss. 25v
Andries Stynen, waert in de Burch 36r, 133r, 215v, 216r
Andries baron van Wassenaer, jhr 37r
Andries Zymonss. (schout R’wk) 105v
Andriess., Geryt 104v
Andriess., Jacob 128v
Andriess., Jacob (metselaer) 40r
Andriess., Cornelis goutsmit 111v
Ancker, (Se)bastiaen in Den 71r, 74r, 124r, 138r, 215v
Anna Aerntsdr. 175r
Anna Diricxsdochter 21r
Anna Gieliss., vr v H.. Cornelisz. 151v
Anna van der Goes 76r
Anna Gouwenaers 50v
Anna(e) Jansdr. 177v, 178r, 185br, 195v, 205r
Anna Jansdochter van Bemen 17v
Anna ’t Jongewyff (in ’t Gasthuis) 6v, 8v
Anna upte Koecken 13v
Anna Maertens e.v. Vogel 99r
Anna Pietersdochter 21v
Anna Pouwselsdr. 192r
Annetgen Aerntsdr. 106r
Annetgen Robbrechts 153r
Annetgen wed. Sanders 183r
Anthonius Bailly 48r
Anthonis van Dyck, mr. 183r
Anthonis Janssoen, palffenier 27r
Anthonis Roeloffsz. 51r
Anthony Veer 117v
Anthonis Winss. 175v
Anthonyss. Kievit, Cornelis 193v
Arent, zie ook Aernt
Arent Janssen Pauu 23v, 24r, tussen 32 en 33, 126r, 139v, 215r
Arent van Rysberge (waert ’tVosken) 175v
Assendelft, jonker Philips van 36r
Augustyn van Teylingen, mr. 16v, tussen 32 en 33