De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Register Z

« submenu

zal 21v, 32av, 47ar, 53r, 57v, 79r, 102r, 147r, 169r, 216r
zaliger 1r, 2v, 5r (2x), 20v, 21r (2x), 31r (3x), 32ar, 32av (2x), 51r, 66v, 99r, 102v (2x), 104v (2x), 108r, 108v, 109v, 111r (2x), 119r, 123v (2x), 132r, 151r, 153r, 212v
zall 103v, 198r, 215r, 220v, 221v
Zanguijn 125v
Zanguyn 81v, 138v
Zangwijn 213r
zedert 54v, 109r, 155v, 178r, 205v
Zee 39v, 126v
zee 8v, 71v
zeecker 148v (2x), 149r, 208v, 210r (2x), 221v
zeeckere (< 200x)
zeeckeren 26v, 39v, 41v, 65r, 77v (2x), 95v, 130r, 139r, 161v
zeekere 170r
Zeelant 121r
zeemtouwer 65r
zeer 11bv47br, 44r, 64r, 75v, 129v (2x), 130r, 186r, 218r
zeevaert 61v
Zegbrouck 74r
zegel 57r
Zeger 55v
Zegerss 120r, 212v
zeggen 65v, 74r, 75r, 183v
zekere 74r
zekeren 74v
zelffde 38r, 90r
zelve 11bv47br, 17r, 27v, 39v, 51r, 62v, 71v, 80r, 90v (3x), 106r, 116r (2x), 117r, 121r, 122r, 125v, 130v, 132v (2x), 142v, 154v, 156r, 156v, 161v, 163r, 165r, 167v, 170v, 178r (2x), 182r, 183r, 183v (2x), 195v, 202r, 202v, 203r, 211v, 221v
zes 2r, 56v (2x), 66r, 74v, 88v, 92r, 97v, 103r, 103v (3x), 108v, 110r (3x), 110v, 111r, 118r, 142v, 152r, 162r, 166r, 178v, 185ar, 189v, 194r (2x), 194v (2x), 205v, 212r, 215v
zestalve 115r
zestich 95v
zestien 82v, 102r, 110v, 142r, 165r, 166r
zestienden 11av
zestiene 207v
zeven 28ar, 103v, 108v, 111r, 142r, 153r, 170v, 207v
Zevenbergen 175v (3x)
zeventien 110r
zeyde 64r (2x)
Ziericxzee 87r
Zij 44v
zij 6r, 18r (2x), 21r, 26v, 28cv, 32av (3x), 44r, 53r, 57r, 58r, 61r, 63v (4x), 64r (4x), 64v, 71r, 74v, 84v, 86v, 98r, 98v, 103r, 104v, 108r, 110r, 111v, 115r, 117r, 122r (2x), 124r, 125r, 129r (2x), 131r, 134r, 138v, 142v, 154r, 154v (2x), 158v, 162r (3x), 165v, 178r (4x), 184r, 189v, 195v, 198r (2x), 201r (2x), 220r, 221v
zijde 100v, 142r, 157v, 167r, 179v, 191r, 196r, 212v, 213r, 214v, 215r, 217v, 220v, 221v
zijdemuyer 116r
zijden (< 200x)
zijlieden 58r, 77r, 145r, 153v, 185br, 217v
zijluyden 3r, 11ar, 31v, 65v, 68r, 69r, 71r, 75r, 85v, 86r, 93r (2x), 110v, 118r, 129v, 155r (2x), 156r, 165r, 185ar
zijlyeden 15r (2x), 80r, 132v (2x), 137r, 153v, 178v (2x)
zij[n] 67r
zijn (> 260x)
zijnde 7r, 8r, 23v, 24r, 26v (2x), 31r, 43r, 58v, 63v (4x), 64r (2x), 68r, 69v, 74r, 78v, 79r, 93r, 98r, 99r, 104v, 106r, 117v, 121v, 134v, 139r, 140br (2x), 141v, 145v, 161r, 163r (2x), 165r, 165v, 168v, 170r, 171v, 179r, 182v, 183v, 184r, 188r, 194v, 195v, 203r, 206r, 211v, 212v, 216r (2x), 218r (2x), 220v
zijnder 4v, 25r, 27r, 39r, 42v, 43r, 70r, 73v, 94v, 98r, 136v, 137v, 140br, 152r, 162r, 165r, 172v, 180v (2x), 190r, 215r, 219v, 223r
zijne 11ar, 19r, 26v, 27v, 32av, 44r (3x), 51r, 53r, 59v, 63v, 64r, 65r, 81r, 82r, 82v, 94r (2x), 99r, 100v, 102r, 110v, 111r (2x), 121r, 130r, 133v (3x), 137r, 138v, 140bv, 141v, 145v, 146r, 147r, 150v, 152r, 153r, 163v, 172r, 192r, 196v, 201r, 201v, 208r, 208v (3x), 209r, 218r (3x), 221v
zijnen 14r, 16r, 19r, 20r, 21v, 22r, 22v (2x), 26v, 27r, 27v, 28av, 29r (2x), 32ar, 35r (4x), 39r, 40r, 42v, 45r, 52v, 57r, 59r, 60v, 62v, 69r, 78r, 80v (2x), 82r, 82v, 84r, 94r, 96v, 97r, 97v, 101r, 102r (2x), 109r, 111r, 114v, 118v, 119r, 120v, 124r, 124v, 130r (2x), 133r, 133v, 134r, 135r, 138r, 142v, 143r, 145v, 146r, 146v, 152v, 154r, 156v, 159r, 159v, 160v, 164v (2x), 167r, 172v, 174v, 175v, 178r, 179v, 181r, 182r, 185bv (2x), 186v, 187r, 189r (2x), 189v, 190r, 190v, 193r, 197r (2x), 198r, 199v, 202r, 203r, 209v, 213r, 215r (2x), 216r, 216v, 217r, 219v, 220v, 221r
zijnentwegen 126r
zijner 6v, 7r, 33r, 78r, 116r, 119v (2x), 185ar, 200r, 220r
zijns 24r, 24v, 162v
Zoe 20r
zoe 14r (2x), 20r, 28cv, 32av, 61r, 63r, 65r, 69r, 83r, 96v, 97v, 98r, 102r (2x), 103r, 105r, 108v, 110r, 111v, 116r, 122r, 124r, 142r, 142v, 143r, 175v, 185br, 197r, 198r, 205v, 215r, 216r, 219r, 220v, 221v
zoedat 130r
zoeveel 67r
zoeveele 119v (2x)
zoevele 38r, 162v
zoeverre 61r, 72r, 210v, 218v, 219r
zonder 10v, 36r, 64v, 74v
zoon 19r (2x), 30ar, 37r, 46r, 50v, 96v, 146v, 169v, 175r, 206r, 223r
zoude 61v, 63r, 95r
zouden 75r, 121v, 163v
zulcxs 15r, 94r
zullen 14v, 15r, 30av, 61r, 70r, 71v, 74v (2x), 75r, 75v, 85v, 86v, 98v, 103r (2x), 105r (2x), 108r, 109r, 110r, 111v, 120r, 216v
zulxs 18r
zuppliant 130r
zuster 222v
zuvelcoper 217v
zuyden 151v
Zuyteynde 20r, 214v
zuythouck 52v
zuytwaert 115r
zuytzijde 140br, 170v
zwaeger 24r (2x), 152v
zwaer 211r
zwarte 191r
zweer 61r
zwyep 218r
Zybrands 165v, 168r, 191r, 200r
Zybrandtsz 159v
Zybrants 14r, 39v, 46r, 46v, 60r, 181v
Zybrantss 30av, 36v, 57r, 99v, 115v, 148v, 149r
Zybrantsz 6r, 15r, 16r, 31v, 34r, 34v, 35v, 37v, 40v, 46v, 54r, 56v, 59v, 67v, 69v, 75v, 80v, 85r, 87r, 88r, 88v, 89v, 90r, 91v, 94r, 100v, 116v (2x), 120v, 121r, 123r, 124r, 125v, 126v, 129v, 130v, 139v, 146v, 148r, 149r, 151r, 156r, 158r, 158v, 173ar, 173av, 177v, 178v, 180v, 182v, 185br (2x), 186r, 196r, 197v, 199r, 204r, 208r, 212r, 213r, 218r, 219v, 220r, 222r
Zybrantszoen 181v
zyen 63v, 64r (2x)
Zyeren 47ar, 186v
Zyerss 81r
Zyersz 81r
zyet 64r
Zymonss 10r, 16v, 17r, 25v, 28av, 29r, 31r (2x), 49v, 54v, 67r, 67v, 72r, 76v, 85r, 88r (2x), 99v, 105v (3x), 115v, 120v, 140br, 148r
Zymonss.’s 31v
Zymonsz 32br
Zyvert 12v (2x)